Welkom op de site van Roos Blomme, klinisch psychologe.

Soms gebeurt het dat mensen met problemen te maken krijgen waar ze zelf geen oplossing voor vinden. Of ze hebben niet de kracht om zonder hulp de problematische situatie aan te pakken. Als de moeilijkheden blijven aanhouden kan het aangewezen zijn een psycholoog te raadplegen. Die psycholoog kan dan, samen met jou, de problematische situatie in een ruimere context analyseren zodat het voor jou mogelijk wordt weloverwogen keuzes te maken en een bevredigend leven te leiden.

Er kan telefonisch een afspraak gemaakt worden op 0473 61 01 37, of per mail

roos.blomme@gmail.com

Op de volgende pagina worden enkele mogelijke psychische problemen aangehaald en wordt meer uitleg gegeven over de therapie. Op de derde pagina vind je verdere praktische informatie